Angelababy身穿唯美刺绣几何礼裙 优雅又不失少女气息

12月17日,某盛典现场星光璀璨,Angelababy身穿一袭浪漫唯美的粉色刺绣几何礼裙,带来优雅又不失少女的气息。

Angelababy身穿唯美刺绣几何礼裙 优雅又不失少女气息

Angelababy身穿唯美刺绣几何礼裙 优雅又不失少女气息

Angelababy身穿唯美刺绣几何礼裙 优雅又不失少女气息

发表评论

登录后才能评论